Obrana sinopsisa disertacije - Mislav ŠKACAN

U petak 24. svibnja 2024. godine na Sveučilištu u Zadru (zgrada SEP, Šime Vitasovića 1, dvorana 4), s početkom u 12.00 sati, Mislav ŠKACAN, mag. soc., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom The impact of aquaculture development on the local communities of the Croatian part of the Adriatic Sea (Utjecaj razvoja akvakulture na lokalne zajednice hrvatskog dijela Jadranskog mora) pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić, dr. sc. Branko Ančić, viši znanstveni suradnik i dr. sc. Jelena Puđak, viša znanstvena suradnica.