Obrana sinopsisa disertacije - Mislav ČALJKUŠIĆ

U petak 2. lipnja 2023. godine u prostorijama Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9, dvorana 3.1), s početkom u 11.00 sati, Mislav ČALJKUŠIĆ, mag. theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthrop., javno brani temu doktorskog rada (sinopsis) pod naslovom Toponimija i antroponimija općine Lovreć pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Domagoj Vidović, viši znanstveni suradnik, doc. dr. sc. Ante Jurić i izv. prof. dr. sc. Filip Galović.