Obrana sinopsisa disertacije - Julijan SUTLOVIĆ

U srijedu 1. lipnja 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 14.00 sati, Julijan SUTLOVIĆ, mag. geogr., javno brani temu disertacije (sinopsis) pod naslovom Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora kao medij komunikacije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević i prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš.