Obrana sinopsisa disertacije - Jelena ALFIREVIĆ

U ponedjeljak 5. prosinca 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Jelena ALFIREVIĆ, mag. philol. croat., javno brani temu disertacije pod naslovom Uloga emocija u konstruktima rodnih identiteta u postmodernim hrvatskim psihološkim dramama pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, izv. prof. dr. sc. Ivana Brković i izv. prof. dr. sc. Mirela Šušić.