Obrana sinopsisa disertacije

U ponedjeljak, 16. srpnja 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b. b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11 sati, mr. sc. Đuro ŠKVORC javno brani sinopsis disertacije pod naslovom "Srpska vojska Krajine" na okupiranom području Banovine 1992.-1995. pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Ivica Miškulin, znan. suradnik, dr. sc. Ante Nazor, znan. suradnik, i doc. dr. sc. Zlatko Begonja.