Obrana sinopsisa disertacije

U subotu, 7. srpnja 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b. b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13 sati, Marijana JANJIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Interferencija engleskog i hindskoga u diskursu parlamenta Republike Indije pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Kresić, dr. sc. Zdravka Matišić, red. prof. u miru, i doc. dr. sc. Snježana Zorić Hofmann.