Obrana sinopsisa disertacije

U utorak, 10. srpnja 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b. b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12 sati, mr. sc. Enes QUIEN javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Kipar Rudolf Valdec: život i djelo (1872. - 1929.) pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Sonja Briski Uzelac, dr. sc. Antun Karaman, red. prof. u miru, i prof. dr. sc. Vinko Srhoj.