Obrana sinopsisa disertacije

U petak, 11. svibnja 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b. b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13 sati, mr. sc. Barbara Španjol-Pandelo javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Umjetnička djelatnost drvorezbara iz porodice Moronzon pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Matejčić,  prof. dr. sc. Emil Hilje i doc. dr. sc. Marijana Kovačević.