Obrana sinopsisa disertacije

Obrana sinopsisa disertacije
U srijedu, 14. ožujka 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b. b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12 sati, Krešimir MEĐERAL-SUČEVIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Semantička analiza sustava glagolskih prefiksa u mađarskom jeziku (Iz perspektive govornikâ hrvatskog jezika) pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ida Raffaelli, doc. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, prof. dr. sc. Ranko Matasović, prof. dr. sc. Mile Mamić i prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak.