Obrana doktorskog rada - Sonja LEBOŠ

U četvrtak 17. studenoga 2022. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Sonja LEBOŠ, prof., javno brani disertaciju pod naslovom Grad na filmu, film u gradu: Zagreb 1945.-1991., kulturno-antropološka perspektiva pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Senka Božić- Vrbančić, izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak i izv. prof. dr. sc. Etami Borjan.