Obrana doktorskog rada - Šime VRKIĆ

U četvrtak 8. prosinca 2022. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 14.00 sati, Šime VRKIĆ, dipl. arheol., javno brani disertaciju pod naslovom Arheološki pristupi analizi i kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer područja bivše Općine Obrovac pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, doc. dr. sc. Martina Čelhar i doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić.