Obrana doktorskog rada - Nikolina PEŠA PAVLOVIĆ

U petak 20. svibnja 2022. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 13.00 sati, Nikolina PEŠA PAVLOVIĆ, mag. bibl., javno brani disertaciju pod naslovom Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri objavljivanju radova u časopisima pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, doc. dr. sc. Krešimir Zauder i izv. prof. dr. sc. Boris Badurina.