Obrana doktorskog rada - Marko PILIĆ

U petak  2. prosinca 2022. godine. s početkom u 10.00 sati,  Marko PILIĆ, mag. fornes.,  javno brani disertaciju pod naslovom Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, izv. prof. dr. sc. Marko Valčić i prof. dr. sc. Hana Horak. Obrana će se održati na Libertas međunarodnom sveučilištu (Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb) u konferencijskoj dvorani.