Obrana disertacije

U četvrtak 25. listopada 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, mr. sc. Zineta LAGUMDŽIJA javno brani disertaciju pod naslovom Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička kategorija u političkom izvješćivanju na primjeru njemačkih dnevnih novina pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Pavao Mikić, prof. dr. sc. Mirko Gojmerac i doc. dr. sc. Maja Anđel.