Obrana disertacije

U utorak, 10. srpnja 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13:30 sati, mr. sc. Nikolina BORČIĆ javno brani disertaciju pod naslovom Konceptualna metafora i semantička polja u tekstnoj vrsti politički intervju u odnosu na rodne osobitosti pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, doc. dr. sc. Maja Anđel i doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.