Objavljena monografija Generalno učilište u Zadru autora Stjepana Krasića

Objavljena monografija Generalno učilište u Zadru autora Stjepana Krasića

Objavljena je monografija Generalno učilište u Zadru u kontekstu programa za širenje sveučilišta u Europi u XIV. St. = Studium generale in Zadar in the context of the universities expansion programme in Europe in the 14th century autora Stjepana Krasića.

U djelu se razmatra kontekst osnivanja Sveučilišta u Zadru 1396. te stručna terminologija koja je korištena za ustanove tog ranga. Naime, u literaturi i dijelu javnosti postoje nesporazumi i pogrešna tumačenja o razvoju visokog školstva u Europi u kasnom srednjem vijeku pa se ovim djelom nastoje pojasniti dvojbe u vezi ranga i funkcioniranja visokog školstva u Zadru od kraja 14. do početka 19. stoljeća.

Ovaj je rukopis kruna višegodišnjega marljivoga istraživačkoga rada uglednoga i iskusnoga stručnjaka za povijest Dominikanskoga reda među Hrvatima. Treba naglasiti kako u ovom rukopisu imamo cjeloviti tekst koji omogućava bolje razumijevanje najranije povijesti školstva u Zadru i srednjoj Dalmaciji, a koji će zasigurno potaknuti daljnja istraživanja naizgled uske teme, koja zaslužuje veću prisutnost, jednako u uskom krugu stručnjaka (povijest, pedagogija) kao i široj zajednici koju zanimaju društveno-kulturne, crkvene, intelektualne, baštinske i identitetske teme.

Knjigu možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 25€.