Objavljena knjiga Lexikalische und phraseologische Besonderheiten der kroatischen und deutschen Jugendsprache

Objavljena knjiga Lexikalische und phraseologische Besonderheiten der kroatischen und deutschen Jugendsprache

Knjiga Lexikalische und phraseologische Besonderheiten der kroatischen und deutschen Jugendsprache autorice prof. dr. sc. Željke Matuline s Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru rezultat je istraživanja provedenih u sklopu znanstvenog projekta Kontrastivno proučavanje hrvatskoga i njemačkoga leksika potpomognutog sredstvima Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Knjiga sadrži šest poglavlja u kojima se s raznih stajališta opisuju frazeološke i leksičke osobitosti jezika mladih. U odnosu na druge publikacije koje tematiziraju jezik mladih, posebnost je ove knjige to što se pri opisu leksičkih i frazeoloških struktura njemačkog jezika one naporedno razmatraju i uspoređuju s funkcionalno istovjetnim strukturama u hrvatskome jeziku. Knjiga je specifična i po tome što je u njoj primijenjen empirijski, korpusno utemeljen pristup temi. Primjenom kontrastivne metode korisnicima se pruža bolji uvid u sličnosti i razlike hrvatskoga i njemačkoga leksičkog i frazeološkog fonda i omogućuje razumijevanje stilističkih postupaka u uporabi leksičkih i frazeoloških jedinica primijenjenih u književnim i publicističkim tekstovima namijenjenim mladim čitateljima. Knjiga je upotpunjena i temama iz svakodnevne razgovorne prakse mladih. Djela slična sadržaja i kakvoće ne postoje, a to ovu knjigu kvalificira ne samo kao dobar sveučilišni priručnik već i kao vrijedan znanstveni prilog frazeologiji općenito te kontrastivnoj lingvistici i pragmalingvistici.

Knjigu Lexikalische und phraseologische Besonderheiten der kroatischen und deutschen Jugendsprache možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 75,00 kuna. Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.