Objavljen udžbenik "Nepoželjna ponašanja djece: rana, predškolska i mlađa školska dob"

Objavljen udžbenik "Nepoželjna ponašanja djece: rana, predškolska i mlađa školska dob"

Objavljen je visokoškolski udžbenik Nepoželjna ponašanja djece: rana, predškolska i mlađa školska dob autorica Smiljane Zrilić, Irene Klasnić i Marine Đuranović.

Suizdanje Hrvatske sveučilišne naklade, Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Zagrebu – Učiteljskog fakulteta predstavlja važan doprinos pedagogiji. Udžbenik je podijeljen u šest poglavlja koja obuhvaćaju sadržaje o rizičnim čimbenicima, lakše uočljivim nepoželjnim ponašanjima, teže uočljivim nepoželjnim ponašanjima, ulozi odgojitelja i učitelja, partnerstvu s roditeljima. Znanstvena relevantnost djela očituje se u cjelovitoj teorijskoj elaboraciji teme koja je danas, u vremenu kada djeca pokazuju brojne manifestacije nepoželjnih ponašanja, još u najranijoj dobi, više nego značajna. Autorice se koriste brojnim izvorima, kako domaćim, tako i stranim, gdje su različite manifestacije pomno obrazložene, navedeni primjeri te date smjernice za preventivno djelovanje u ustanovama ranog i predškolskog odgoja te u školi.

Ovaj visokoškolski udžbenik namijenjen je studentima preddiplomskog i diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te studentima Učiteljskog studija. Svojim sadržajem i strukturom odgovorio bi na potrebe studenata za stjecanjem znanja i razvijanjem profesionalnih kompetencija na inicijalnoj razini iz niza obveznih i/ili izbornih kolegija. No, iz ciljane čitateljske populacije ne treba isključiti niti roditelje, pedagoge, psihologe. Udžbenik će svakako biti od pomoći odgojiteljima i učiteljima. Prvenstveno, kako bi detektirali teškoću, ali i da bi znali ispravno postupiti, te pripremiti ostalu djecu u vrtiću i školi, te njihove roditelje na provođenje kvalitetnih intervencija.

 

Publikaciju možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 30€