Objavljen sveučilišni udžbenik “Zlostavljanje i zanemarivanje u djetinjstvu” autorica Kristine Sesar, Arte Dodaj i Nataše Šimić

Objavljen sveučilišni udžbenik “Zlostavljanje i zanemarivanje u djetinjstvu” autorica Kristine Sesar, Arte Dodaj i Nataše Šimić

Zlostavljanje i zanemarivanje djece veliki je i ozbiljan globalni problem. U djelu se analizira pet temeljnih oblika zlostavljanja: tjelesno, seksualno, emocionalno zlostavljanje, zanemarivanje i svjedočenje nasilju u obitelji, te se na kraju raspravlja o višestrukom zlostavljanju.

Udžbenik se sastoji od šest poglavlja, svako može funkcionirati kao zasebna cijelina. Poglavlja imaju sljedeći raspored: povijesni pregled istraživanja, kulturalna uvjetovanost, definicije i oblici zlostavljanja, uvid u raširenost, čimbenike rizika, posljedice i psihološke mjerne instrumente, kao i tretmanske i preventivne aktivnosti koje se danas najčešće koriste. Na početku svakog poglavlja je sažetak koji za cilj ima uvesti čitatelja u sadržaj, a na kraju poglavlja su zaključci za svaku podcjelinu. Zatim su navedeni ključni pojmovi, pitanja za ponavljanje i raspravu, zanimljivosti, primjeri iz prakse, te prijedlog dodatne literature.

Sveučilišni udžbenik možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli, po cijeni od 120,00 kn.