Objavljen priručnik "Ini jezik hrvatski" autorica Marijane Bašić i Sanje Baričević

Objavljen priručnik "Ini jezik hrvatski" autorica Marijane Bašić i Sanje Baričević

Objavljen je priručnik Ini jezik hrvatski autorica Marijane Bašić i Sanje Baričević. 

Priručnik Ini jezik hrvatski namijenjen je studentima i nastavnicima koji poučavaju ili će poučavati hrvatski kao ini jezik na različitim razinama i u okviru različitih programa u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Potaknute brojnim upitima i nedostatkom odgovarajućega priručnika autorice su nastojale na jednom mjestu objediniti odgovore na većinu pitanja koja se nameću onima koji se počinju baviti poučavanjem inojezičnih učenika. U prvome poglavlju predstavljene su različite zakonske i programske okvire poučavanja neizvornih govornika hrvatskome jeziku i kulturi, a u drugome udžbenike i priručnike za poučavanje jezika i kulture. Treće poglavlje donosi smjernice za vrednovanje udžbenika i nastavnih materijala, a četvrto daje uvid u razredni diskurs opisujući i oprimjerujući didaktičku sredinu, sudionike nastavnog procesa, oblike jezičnoga međudjelovanja i odnos prema jezičnim odstupanjima. U petome se poglavlju raščlanjuje nacionalni identitet u udžbenicima inojezičnoga hrvatskoga na razini pojedinih sastavnica (etničkoj, geografsko-teritorijalnoj, povijesnoj, kulturnoj, jezičnoj i vjerskoj), u šestom su pak tekstovi koji se rabe u nastavi, njihova leksička i sintaktička složenost te opseg vokabulara. Posljednje poglavlje donosi primjere dobre prakse čiji je cilj razvijanje međukulturne kompetencije i razbijanje kulturnih predrasuda.Publikaciju možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 20 €.