Obavijest o radnom vremenu i održavanju nastave na dan inauguracije novoga rektora

Ponedjeljak 16. listopada 2023. radni je dan za sve djelatnike Sveučilišta.

Nastava se neće održavati za vrijeme inauguracije novog rektora od 10 do 14 sati.