Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća

Obavještavaju se kandidati koji imaju pravo ostvariti dodatne bodove pri upisu na Sveučilište u Zadru na temelju dodatnih postignuća da potvrde o tome mogu poslati u presliku. Kandidati koji ostvare pravo na upis dužni su prilikom upisa donijeti original potvrde/diplome na uvid koji će im odmah biti vraćen. Kandidati koji su dostavili originale ili ovjerene preslike potvrda/diploma mogu ih preuzeti u Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, zgrada Rektorata, soba 3.2. Kandidati se mole da u pismu dostave i svoje podatke za kontakt (broj telefona ili e-mail adresu) te da naznače na koje su se studije prijavili.