O PRIJEDLOZIMA I NJIHOVIM ZNAČENJIMA

U sklopu  Lingvističke sride, u srijedu, 30. travnja 2014. od 16.30 do 18.00 sati u Dvorani za poslijediplomske studije u zgradi rektorata, predavanje O PRIJEDLOZIMA I NJIHOVIM ZNAČENJIMA će održati dr. sc. Darko Matovac.

Sažetak:

Zanemarenost prijedloga u tradicionalnim lingvističkim opisima, a kojoj će se posvetiti uvodni dio izlaganja, posljedica je izrazite raznolikosti i nepredvidljivosti njihove upotrebe, koju je u okviru tradicionalnih pristupa nemoguće sustavno objasniti. S druge pak strane, u okviru kognitivne lingvistike prijedlozima se pristupa kao višeznačnim jezičnim jedinicama čija značenja čine strukturiranu značenjsku mrežu koja se širi od i oko središnjeg prostornog značenja. Kognitivna lingvistika kreće od pretpostavke da je značenje prije svega konceptualizacija iskustva, a iskustvo prostora temeljno je ljudsko tjelesno iskustvo. Prostor je stoga temeljna domena unutar koje se odvija konceptualizacija iskustva te je podloga kognitivnim procesima izgradnje apstraktnih konceptualizacija. Kognitivna lingvistika zastupa pretpostavku da je jezik prostorno uvjetovan te da su i neprostorni izrazi prostorno uvjetovani, a to je posebice vidljivo kada se govori o prijedlozima. U izlaganju će se dati kratak prikaz pretpostavki na kojima se temelji kognitivnolingvistički pristup prijedlozima te će se teorijske pretpostavke poduprijeti značenjski utemeljenim analizama upotrebe prijedloga u hrvatskom jeziku.