Novo izdanje "Neolitičko nalazište Barice u Smilčiću: istraživanje 2016./2017."

Novo izdanje "Neolitičko nalazište Barice u Smilčiću: istraživanje 2016./2017."

Djelo donosi rezultate najnovijih istraživanja na prapovijesnom lokalitetu Smilčić-Barice koji ima veliko značenje za prapovijesnu arheologiju još od sredine 20. stoljeća. Najnoviji rezultati koji su predstavljeni u radu mijenjaju neke uvriježene interpretacije i tako pridonose realnijem sagledavanju nastanka i razvoja prvih poljoprivrednih zajednica na istočnoj obali Jadrana.

Ovo djelo je vrijedan doprinos proučavanju prapovijesnih razdoblja, konkretno starijega i srednjega neolitika na istočnoj obali Jadrana jer donosi rezultate novijih terenskih istraživanja koja u određenoj mjeri ispravljaju i mijenjaju neke dosad uvriježene postavke o izgledu i strukturi najranijih neolitičkih naselja u promatranom prostoru.

Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 250,00 kn.