Novi direktorij za katehezu: izazov katehezi i pastoralu danas: zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 24. i 25. rujna 2021.

Objavljena knjiga pod naslovom Novi direktorij za katehezu: izazov katehezi i pastoralu danas: zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 24. i 25. rujna 2021. urednika Marijane Mohorić i Marija Oscara Llanosa u suizdanju Sveučilišta u Zadru, Teološko-katehetskog odjela; Instituta za katehetiku Fakulteta odgojnih znanosti Salezijanskog papinskog sveučilišta u Rimu i Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.

Zbornik donosi dvadeset i tri rada autora sudionika međunarodnog simpozija. Simpozij je organiziran i pripreman dok je u tijeku bio hrvatski prijevod teksta Direktorija za katehezu, stoga su se autori služili originalom na talijanskom jeziku ili njima dostupnim prijevodima dokumenta. Zbornik donosi tekstove pisane na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Materijal je podijeljen u sljedeće dijelove: I. Kateheza u evangelizacijskom poslanju Crkve; II. Katehetski procesi u službi kršćanske formacije; III. Načini inkulturacije kateheze u mjesnim crkvama. Takva struktura odgovara promišljenom skladu triju dijelova sadržaja Direktorija za katehezu. Nadamo se da će radovi koje donosi ovaj zbornik pridonijeti boljem razumijevanju i implementaciji smjernica novog Direktorija.

Publikacija je nastala i kao javni čin zahvalnosti i pažnje zadarskom nadbiskupu mons. dr. Želimiru Puljiću, predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije.

 

Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 30,00 €.