Nova knjiga Sveučilišta u Zadru, Ogranka Matice hrvatske u Zadru i Općine Bibinje pod naslovom "Bibinje"

Nova knjiga Sveučilišta u Zadru, Ogranka Matice hrvatske u Zadru i Općine Bibinje pod naslovom "Bibinje"

Znanstvena monografija Bibinje na interdisciplinarni i multidisciplinarni način proučava prošlost, sadašnjost i moguću budućnost Bibinja kroz 41 rad podijeljen u 6 većih tematskih cjelina: Prirodoslovlje i zemljopis, Arheologija i povijest, Crkvena povijest, Gospodarstvo, Život, kultura i krajolik te Jezik i školstvo. Monografija predstvalja pokušaj da se u širokom rasponu znanstveno obradi prošlost, sadašnjost i mogući pravci razvoja Bibinja. U konačnici ova monografija daje i smjernice za budući razvoj prostora i gospodarstva u njemu, čime se ovoj knjizi osim znanstvene daje i stručna relevantnost jer može poslužiti kao podloga za donošenje strateških odluka na temleju jasnih znanstvenih spoznaja.

Djelo je upućeno svakom zainteresiranom čitatelju, no ono je na osobit način adresirano svima koji na bilo koji način istražuju naše krajeve/mjesne povijesti. 

Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 300,00 kn.