Nova izdanja Sveučilišta u Zadru

* Partikularni sabori i dijecezanske sinode Zadarske crkve: povijesno-kronološki pregled saborske i sinodalne tradicije od samih početaka do svršetka 17. stoljeća autora Zvjezdana Strike donosi pregled i analizu održanih sinoda mjesne Crkve u Zadru u razdoblju od 11. do 17. stoljeća, što čini ovo djelo jedinstvenim u poznavanju zadarske crkvene prošlosti. Djelo će ponajviše biti korisno povjesničarima (crkvenim povjesničarima) u daljnjem proučavanju prošlosti i crkvenih prilika na području Zadarske nadbiskupije. S obzirom da je riječ o radu čiji se rezultati istraživanja baziraju na izvornicima, a autor daje korektnu interpretaciju događaja usko povezanih s održavanjem crkvenih sinoda na zadarskom području - djelo čini nezaobilaznu literature za buduća promišljanja i kritičke osvrte na razmatranu problematiku.
Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 175,00 kn.

* Suizdanje Sveučilišta u Zadru i Hrvatske sveučilišne naklade Golubica iz crnoga maslinika: studije o književnome djelu Vesne Parun koncipirano je u tri poglavlja: I. „Penelopa, od Homerova rebra“ (Mediteranski tekst Vesne Parun), II. „Golubica Orfejeva glasa“ (Ptica u pjesništvu Vesne Parun) i III. „Golubica u crnom masliniku“ (Autobiografski zapisi Vesne Parun). Monografija autorice Sanje Knežević je namijenjena studentima hrvatskoga jezika i književnosti i to kao obvezna literatura. Knjigom će se služiti proučavatelji hrvatske književnosti, posebice pjesničkoga kanona 20. stoljeća.
Knjiga je priređena kao izdanje uz 10. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja Vesne Parun. Književno-umjetnički, a osobito pjesnički opus Vesne Parun u hrvatskoj kulturi, izazovan je i poticajan kako za filološku struku (književne povjesničare i književne teoretičare) tako i za širu populaciju.
Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 136,00 kn.

* Zbornik radova znanstvenog skupa 800 godina od obnove rimske kule i prvog spomena imena Novigrad u pisanim izvorima urednika Zlatka Begonje i Ante Uglešića izašao je u izdanju Sveučilišta u Zadru i Općine Novigrad. Ovaj zavičajni zbornik sadrži 10 vrijednih znanstvenih i znanstveno-stručnih priloga koji značajno upotpunjuju dosadašnje spoznaje o prošlosti Novigrada, a proizlaze iz znanstvenog skupa Osamsto godina od obnove rimske kule i prvog spomena imena Novigrad u pisanim izvorima. Svi radovi se bave tematikom povijesti novigradske tvrđave (Fortice) sa različitih aspekata. 
Novigradski zbornik predstavlja vrijedan i originalan doprinos proučavanju različitih segmenata povijesne slike novigradske prošlosti u arheologiji, povijesti i filologiji, kao dijela šire regionalne i nacionalne povijesti.
Knjigu možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 250,00 kn