Natječaj za namještenike i službenike 2.2.2024.

Natječaj za namještenike i službenike
 


 

7. ožujka 2024.

Obavještavamo da je u postupku prijema na radno mjesto akademski tajnik – javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Zadru primljena: Martina Dražina dipl. iur.

Odluka o prijemu
 

Obavještavamo da je u postupku prijema na radno mjesto  rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi – radno mjesto na položaju I. vrste – voditelj Studentske službe, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Zadru primljena: Emilija Matassi Botunac dipl. tur. com.

Odluka o prijemu


8. ožujka 2024.

Obavještavamo da je u postupku prijema na radno mjesto  Tajnik odjela – radno mjesto službenika I. vrste – samostalni upravni referent – na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Zadru primljena: Lidija Rapan, mag. oec.

Odluka o prijemu


11. ožujka 2024.

Obavještavamo da je u postupku prijema na radno mjesto  Tajnik odjela – Radno mjesto  službenika  I. vrste – samostalni upravni referent, – na određeno vrijeme (na godinu dana) s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Zadru primljen: Krševan Markulin, mag. oec.

Odluka o prijemu


Obavještavamo da je u postupku prijema na radno mjesto  Viši stručni referent – Radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za studentska pitanja na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnog djelatnika) s punim radnim vremenom na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću  Sveučilišta u Zadru, primljena: Ivana Prpić, mag. philol. franc. et mag. educ. philol. ital.    

Odluka o prijemu