Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 4.10.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana dr. sc. KRISTINA HORVAT OŠTRIĆ.
  Odluka o izboru
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 4. teksta natječaja), izabran dr. sc. JOSIPA BARAKA PERICA.
  Odluka o izboru
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, na određano vrijeme (do povratka djelatnika) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika, španjolski jezik), u Centru za strane jezike (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana MATEA DUKA, mag. educ. philol. hisp. et mag. educ. philol. ital.
  Odluka o izboru
 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, na određano vrijeme (do povratka djelatnika) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (glotodidaktika), na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 7. teksta natječaja) izabrana KRISTINA ŽUNAC, mag. educ. franc. et mag. educ. philol. ucrain.
  Odluka o izboru
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, na određeno vrijeme (do povratka djelatnika) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika), na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 8. teksta natječaja), izabrana ELENA KIPROVSKA KNEŽIĆ, dipl. filolog talijanskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i knjižavnosti.
  Odluka o izboru
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika) na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 10. teksta natječaja) izabrana MAJA BALIĆ MOTUŠIĆ, mag. philol. ital. et mag. philol. angl.
  Odluka o izboru
 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika) na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana je MATEA MAGLICA, mag. philol. ital. et mag. philol. russ.
  Odluka o izboru
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme s 20% radnog vremena, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na Odjelu informacijske znanosti (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran MARKO BUTERIN, mag. ing. inf. et comm. techn.

  Odluka o izboru