Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 30.6.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, za interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija, na projektu HRzz-a “Laboratorij za geoprostorne analize”, na Odjelu za geografiju (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran LOVRE PANĐA, mag. geogr.
  Odluka o Izboru
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, za interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija, na projektu HRZZ-a “Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije “, na Odjelu za geografiju (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran JULIJAN SUTLOVIĆ, mag. geogr.
  Odluka o Izboru
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Pomorskom odjelu (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran ZORAN PAVIN, mag. ing. nav. mech.
  Odluka o Izboru
 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 5. teksta natječaja), izabran dr. sc. LAV BAVČEVIĆ.
  Odluka o Izboru
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 9. tektsa natječaja), izabran NIKOLA ZMIJAREVIĆ, mag. hist. art.
  Odluka o Izboru
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Pomorskom odjelu (pod točkom 3. teksta natječaja) izabrana NINA KOSTOVIĆ, mag. ing. nav. tech.
  Odluka o izboru
 7. Obavještavamo da je u postupku izboratjednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran SAŠA STIPANIĆ, mag. ing. agr.
  Odluka o izboru
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest), na Odjelu za povijest (pod točkom 10. teksta natječaja) izabran LUKA KNEZ, mag. educ. hist.
  Odluka o izboru
 9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 8. teksta natječaja) izabrana dr. sc. Larisa Grčić Simeunović.
  Odluka o izboru
 10. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora,  s 50% radnog vremena, u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 6. teksta natječaja) izabrana dr. sc. ANAMARIJA FRANKIĆ
  Odluka o izboru
 11. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 5.01. Ekonomija i 5.06. Psihologija), na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 11. teksta natječaja) izabrana dr. sc. IVONA ŠKREBLIN KIRBIŠ
  Odluka o izboru