Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 28.3.2023.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika na znanstveno nastavno radnom mjestu docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, na Odjelu za turizam i komunikacijske (pod točkom 1. teksta natječaja) izabran dr. sc. TOMISLAV KRPAN  
    Odluka o izboru
     
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (rusistika), na Odjelu za rusistiku (pod točkom 2. teksta natječaja) izabrana dr. sc. ANTONIA PINTARIĆ
    Odluka o izboru