Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 25.11.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 9. teksta natječaja) izabran dr. sc. IVAN JOSIPOVIĆ.
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Odjelu za psihologiju (pod točkom 4. teksta natječaja), izabran dr. sc. PAVLE VALERJEV.

 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti), na Odjelu za germanistiku (pod točkom 7. tektsta natječaja), izabrana dr. sc. ZANETA VIDAS SAMBUNJAK.

 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (klasična filolgija) na Odjelu za klasičnu filologiju (pod točkom 8. teksta natječaja), izabrana dr. sc. NADA BULIĆ.

 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg lektora i na radno mjesto višeg lektora u znanstvenom području humanistučkih znanosti, polje filologija (anglistika), na Odjelu za anglistiku (pod točkom 12. teksta natječaja), izabrana EMILIJA MUSTAPIĆ MALENICA, mag. philol angl.

 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (kroatistika, metodika hrvatskog jezika), na Odjelu za kroatistiku, (pod točkom 14. teksta natječaja), izabran dr. sc. JOSIP MILETIĆ.

 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenat, s 20% radnog vremena, za znanstveno područje biomedicine i zdravstve, polje kliničke medicinske znanosti (interna medicina), na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 2. teksta natječaja), izabrana dr. sc. MELANIJA RAŽOV RADAS.

 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Pomorskom odjelu (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran VINKO PAVIĆ, dipl. ing.

 9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odjelu za pedagogiju (pod točkom 6. teksta natječaja), izabran ŠIME BARBAROŠA, mag. educ. hist. i mag. paed.

 10. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (Hrvatski standardni jezik), na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana dr. sc. SLAVICA VRSALJKO.

 11. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog natavnika u znanstveno- nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znansoti, polje filologija (anglistika) na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću (pod točkom 13. teksta natječaja), izabrana dr. sc. KATICA BALENOVIĆ.

 12. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, s 20% radnog vremena, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (dermatologija), na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 1. teksta natječaja), izabrana dr. sc. ZRINJKA PAŠTAR.
  Odluka o izboru

 13. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na redno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 10. teksta natječaja), izabrana dr. sc. ANTONIJA MLIKOTA.
  Odluka o izboru