Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 24.3.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija, na Odjelu za geografiju (pod točkom 5. teksta natječaja) izabran dr. sc. IVAN MARIĆ.
  Odluka o izboru
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (patologija), na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 7. teksta natječaja) izabrana NATAŠA LISICA-ŠIKIĆ, dr. med.
  Odluka o izboru
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, na projektu HRZZ-a “Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadaranskim ribolovnim resursima”, na Odjelu za sociologiju (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran MISLAV ŠKACAN, mag. soc.
  Odluka o izboru
 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, na projektu HRZZ-a “Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: kros-kulturalno istraživanje”, na Odjelu za psihologiju (pod točkom 4. teksta natječaja), izabran KREŠIMIR PRIJATELJ, mag. psych.
  Odluka o izboru
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran dr. sc. IGOR BORZIĆ.
  Odluka o izboru
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija, na Odjelu za geografiju (pod točkom 5. teksta natječaja), izabran dr. sc. ANTE BLAĆE.
  Odluka o izboru
 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti), na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću (pod točkom 2. teksta natječaja), izabrana dr. sc. JASMINKA BRALA-MUDROVČIĆ.
  Odluka o izboru
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znantsvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Teološko-katehetskom odjelu (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana dr. sc. ANA JORDAN KNEŽEVIĆ.
  Odluka o izboru