Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 23.7.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija na Odjelu za geografiju (pod točkom 8. teksta natječaja), izabran dr. sc. IVAN MARIĆ.
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 9. teksta natječaja), izabran DARIO VIŠTICA, mag. oec.
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti, (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana dr. sc. ANA ŠITINA.
 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, (pod točkom 12. teksta natječaja), izabrana SARA IGLIĆ, mag. archeol.
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora, s 20% radnog vremena, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran dr. sc. ALAN MEDIĆ.
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Pomorskom odjelu (pod točkom 2. teksta natječaja), izabran dr. sc. MARKO VALČIĆ.
 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (voćarstvo), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 3. teksta natječaja), izabrana dr. sc. TEUTA BENKOVIĆ LAČIĆ.
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (biljna proizvodnja), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 4. teksta natječaja), izabrana dr. sc. SLAVICA ANTUNOVIĆ.
 9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje klinička medicina (interna medicina) na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 5. teksta natječaja), izabrana MIRA STIPČEVIĆ dr. med.
 10. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje  naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje sestrinstvo na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 6. teksta natječaja), izabran NEVEN MUMELAŠ, mag. med. tech.
 11. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika, glotodidaktika), na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 10. teksta natječaja), izabrana dr. sc. REA LUJIĆ.
 12. 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (elekomunikacije i informatika), na Odjelu za francuske i frankofonske studije (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran mr. sc. PREDRAG KNEŽEVIĆ.