Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 23.3.2022.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (semiologija, anglistika), na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 3. teksta natječaja) izabran dr. sc. VLADO SUŠAC
    Odluka o izboru

  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača, za znanstveno područje za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Pomorskom odjelu (pod točkom 1. teksta natječaja) izabran MARKO NOVASELIĆ

    Odluka o izboru