Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 2.3.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću (pod točkom 2. teksta natječaja) izabrana dr. sc. ANELA NIKČEVIĆ-MILKOVIĆ.
  Odluka o izboru
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedotoranda, na određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija (moralna teologija), na Teološko-katehetskom odjelu (pod točkom 15. teksta natječaja), izabran dr. sc. DAMIR ŠEHIĆ.
  Odluka o izboru
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedotoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, (anglistika) na Odjelu za anglistiku (pod točkom 14. teksta natječaja) izabran dr. sc. FRANE MALENICA.
  Odluka o izboru
 4. Obavještavamo da su u postupku izbora dva suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport (za nautičku grupu predmeta), na Pomorskom odjelu (pod točkom 9. teksta natječaja), izabrani IVAN MIŠLOV, dipl. ing. i RIKARDO RADOVČIĆ, mag. ing. naut.
  Odluka o izboru - IVAN MIŠLOV
  Odluka o izboru - RIKARDO RADOVČIĆ
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizna i vizualnih komunikacija), na Odjelu za povijest umjetnosti (pod točkom 19. teksta natječaja) izabrana IVANA HANAČEK, dipl. povjesničarka i dipl. povjesničarka umjetnosti.
  Odluka o izboru
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedotoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Odjelu za etnologiju i antropologiju (pod točkom 16. teksta natječaja) izabrana dr. sc. JELENA KUPSJAK.
  Odluka o izboru
 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport (za brodostrojarsku grupu predmeta), na Pomorskom odjelu (pod točkom 8. teksta natječaja), izabran MARKO MARIČIĆ, dipl. ing.
  Odluka o izboru
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje farmacija, na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran LUKA MARKULIN, mag. pharm.
  Odluka o izboru
 9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (klasična filologija), na Odjelu za klasičnu filologiju (pod točkom 12. teksta natječaja) izabrana dr. sc. DIANA SORIĆ
  Odluka o izboru
 10. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (jezikoslovlje), na Odjelu za lingvistiku (pod točkom 17. teksta natječaja), izabrana METKA BEZLAJ, mag. philol. hisp. et mag. philol franc.
  Odluka o izboru
 11. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti (pod točkom 6. teksta natječaja) izabrana IVANA PERIĆ, dipl. knjiž.
  Odluka o izboru
 12. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 1. teksta natječaja) izabrana dr. sc. MIRA KLARIN.
  Odluka o izboru
 13. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 18. teksta natjačaja), izabrana dr. sc. GORDANA ČUPKOVIĆ.
  Odluka o izboru
 14. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 10. teksta natječaja), izabrana dr. sc. MELITA MOKOS.
  Odluka o izboru
 15. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informecijske znanosti (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran dr. sc. MATE JURIC.
  Odluka o izboru
 16. Obavještavamo da je u postupku izbora dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odjelu za pedagogiju (pod točkom 4. teksta natječaja) izabrana dr. sc. DINA MEHMEDBEGOVIĆ-SMITH
  Odluka o izboru