Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 21.12.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest), na Odjelu za povijest (pod točkom 1. teksta natječaja), izaban dr. sc. KRISTIJAN JURAN.
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 6. teksta natječaja), izabran dr. sc. KRISTIJAN FRANIN.
 3. Obavještavamo da je u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika), na Odjelu za talijanistiku (pod točkom 2. teksta natječaja) izabrana dr. sc. NIKOLINA GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ
  Odluka o izboru
 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Odjelu za etnologiju i antropologiju (pod točkom 3. teksta natječaja), izabran dr. sc. MARIO KATIĆ.
  Odluka o izboru
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija na Odjelu za etnologiju i antropologiju (pod točkom 4. teksta natječaja) izabran dr. sc. TOMISLAV OROZ.
  Odluka o izboru