Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 20.5.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, na Odjelu za psihologiju (pod točkom 8. teksta natječaja) izabrana dr. sc. IVANA MACUKA
  Odluka o izboru

 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 12. teksta natječaja) izabrana MATEA ZUBČIĆ, mag. educ. inf.
  Odluka o izboru

 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijskeiI komunikacijske znanosti, za potrebe studija Informacijskih tehnologija, na Odjelu za informacijske znanosti (pod točkom 10. teksta natječaja), izabran dr. sc. NEVEN PINTARIĆ.
  Obavijest o izboru

 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstveno području prirodnih znanosti, polje matematika, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću (pod točkom 1. teksta natječaja), izabrana JOSIPA ČUKA, mag. math.
  Odluka o izboru
 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, na Odjelu za filozofiju (pod točkom 6. teksta natječaja) izabran dr. sc. KRISTIJAN KRKAČ.
  Odluka o izboru
 6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija (logika), na Odjelu za filozofiju (pod točkom 4. teksta natječaja) izabran dr. sc. MATE PENAVA.
  Odluka o izboru
 7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti (dramatologija i teatrologija) na Odjelu za anglistiku (pod točkom 2. teksta natječaja) izabrana   dr. sc. MONIKA ŠINCEK BREGOVIĆ.
  Odluka o izboru
 8. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (pomorska povijest) na Odjelu za povijest (pod točkom 5. teksta natječaja), izabran MARIN BANOVIĆ, mag. educ. hist.
  Odluka o izboru
 9. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 9. teksta natječaja), izabrana dr. sc. BRANKA REMENARIĆ.
  Odluka o izboru
 10. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje brodogradnja na Pomorskom odjelu (pod točkom 13. teksta natječaja), izabran dr. sc. IVAN GOSPIĆ.
  Odluka o izboru
 11. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (kroatistika, standradni hrvatski jezik), na Odjelu za kroatistiku (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran dr. sc. VICE ŠUNJIĆ.
  Odluka o izboru