Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 20.1.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta), u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika, francuski jezik), na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti (pod točkom 1. teksta natječaja), izabrana MATEA TAMARA KRPINA, mag. philol. franc. et. mag. philol. ital.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na projektu HRZZ-a IP-2020-02-3420 “Numerička rekonstrukcija u arheologiji pomorstva (NEREAS)”, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 2. teksta natječaja), izabrana dr. sc. KATARINA BATUR.
  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, (pod točkom 4. tekta natječaja), izabran dr. sc. TOMISLAV KOS.
  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija, na Odjelu za geografiju (pod točkom 5. teksta natječaja), izabran dr. sc. TOME MARELIĆ.
  5. Obavještavamo da su u postupku izbora dva nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (sestrinstvo) na Odjelu za zdravstvene studije (pod točkom 3. teksta natječaja) izabrane INES LETO, mag. med. techn. i KRISTINA BAČKOV, mag. med. techn.
    Odluka o izboru - INES LETO
    Odluka o izboru - KRISTINA BAČKOV