Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 19.10.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija (za potrebe studja Održivo upravljanje vodenim ekosustavima), na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (pod točkom 11. teksta natječaja), izabrana dr. sc. IVANA ZUBAK ČIŽMEK.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (makroekonomija) na Odjelu za turizam i komunikacijeske znanosti (pod točkom 2 teksta natječaja), izabrana ANTONIJA ŠIMEK, mag. oec.+

  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 3. teksta natječaja), izabrana STELA PRVONOŽEC, mag. oec.

  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (prevođenje s hrvatskog na francuski jezik), pod točkom 8. teksta natječaja, na Odjelu za francuske i frankofonske studije izabrana MATEA KRPINA, mag. philol. franc. et mag. philol. ital.

  5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika), pod točkom 9. teksta natječaja, na Odjelu za francuske i frankofonske studije izabrana LEA KOVÁCS, prof.

  6. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkoh znanosti, polje teologija (moralna teologija), pod točkom 10. teksta natječaja na Teološko-katehetskom odjelu izabran dr. sc. DAMIR ŠEHIĆ.

  7. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatska i svjetska srednjovjekovna povjest) na Odjelu za povijest (po točkom 4. teksta natječaja), izabrana dr. sc. VALENTINA ŠOŠTARIĆ.