Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 16.7.2021.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

 1. Obavještavamo da su u postupku izbora dva suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 3. teksta natječaja) izabrani MARKO PRIBISALIĆ i IVAN JADREŠKO.
  Odluka o izboru - MARKO PRIBISALIĆ
  Odluka o izboru - IVAN JADREŠKO
 2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija na Odjelu za geografiu (pod točkom 2. teksta natječaja) izabran dr. sc. FRAN DOMAZETOVIĆ.
  Odluka o izboru

 3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na projektu HRZZ-a, “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, na Odjelu za arheologiju (pod točkom 7. teksta natječaja), izabran MARIO BODRUŽIĆ, dipl. arheol.
  Odluka o izboru

 4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog poslijedoktorada, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (pastoralna teologija), na Teološko–katehetskom odjelu (pod točkom 5. teksta natječaja) izabran dr. sc. ANTE SORIĆ.
  Odluka o izboru

 5. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (stara povijest), na Odjelu za povijest (pod točkom 6. teksta natječaja), izabrana dr. sc. ZRINKA SERVENTI.
  Odluka o izboru