Natječaj za izbor nastavnika i suradnika 1.10.2020.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

  1. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju (pod točkom 1. teksta natječaja), izabran dr. sc. IVICA ZDRILIĆ.
  2. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja (pod točkom 2. teksta natječaja), izabrana SANDRA JANKOVIĆ, mag. paed i mag. educ. philol. angl.

  3. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na Pomosrkom odjelu (pod točkom 3. teksta natječaja), izabrana MARTINA ŽIVKOVIĆ, mag. ing. nav. mech.

  4. Obavještavamo da je u postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na Pomosrkom odjelu (pod točkom 4. teksta natječaja), izabrana LUKRECIJA ŠTULIĆ, mag. phys.

  5.  

    Obavještavamo da je u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog redovitog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest) na Odjelu za povijest, (pod točkom 5. teksta natječaja) izabran dr. sc. ANTE NAZOR.