Natječaj o subvencioniranom stanovanju

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Odluci o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023, objavljen je Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentskim domovima Sveučilišta u Zadru smještenim na adresama dr. Franje Tuđmana 24d i Put Stanova 1A Zadar u akademskoj godini 2022./2023.

Prijave za Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje podnose se od 30. lipnja do 25. srpnja 2022. godine.

VAŽNO!

Molimo pažljivo pročitajte i proučite ponuđenu dokumentaciju.

Prijava putem mrežne forme je obvezna na POVEZNICI.

U prijavi putem poveznice student je dužan popuniti sve podatke u „Obrascu A“ (i u Izjavi koja je sastavni dio „Obrasca A“), ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti s ostalom dokumentacijom. Prijave se dostavljaju u navedenom roku, isključivo preporučenom poštom.

Pribavljanje potrebnih dokumenata moći će se obavljati putem e-mail-a*, osobnim preuzimanjem u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Studentska referada, za dvopredmetne studije) i tajništvima Odjela (za jednopredmetne studije) i  pristupom Studomatu putem AAI računa (elektroničkog identiteta studenta), od 30. lipnja do 25. srpnja  2022. u uredovno vrijeme.

(* Ako se dokumentacija pribavlja putem e-maila, student će poslati, sa svojim imenom i prezimenom, OIB-om te podacima koji su mu poznati, jedan od obrazaca “B” Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Studentskoj referadi) ili odjelnom tajništvu sa zamolbom da se obrazac popuni, provjeri (podatke koje je u obrazac upisao osobno student), te ovjeren s točnim podacima proslijedi e-mailom studentu).

Student koji prvi put upisuje prvu godinu preddiplomskog studija obrazac „B-1“ popunjava osobno te ga neovjerenog dostavlja s ostalom natječajnom dokumentacijom.
Student koji drugi put upisuje prvu godinu preddiplomskog studija, zbog mijenjanja studija na istom ili nekom drugom visokom učilištu, treba dostaviti obrazac „B-1“ koji je ovjeren u Studentskoj referadi ili tajništvu Odjela.
Student koji prvi put upisuje preddiplomski studij, potvrdu o upisu u akademsku godinu 2022./2023. dostavit će naknadno, nakon što redovnom poštom zaprimi AAI račun (studentski elektronički identitet) i aktivira ga, po izvršenom upisu. Student tada predaje zahtjev za izdavanje e-potvrde o upisu u akad. god. 2022./2023. na Studomatu.

Potvrdu o studiranju s prijepisom ocjena student će osobno pribaviti predajom zahtjeva za izdavanjem e-potvrda na Studomatu putem svog elektroničkog identiteta AAI računa (jedna potvrda sadrži tražene podatke o studiranju i prijepis ocjena) i treba sadržavati sljedeće podatke: da je student u statusu redovitog studenta, podatak u koju vrstu studija je upisan, koje se akad. god. student prvi put upisao u prvu godinu određene razine studija – bez obzira na vrstu studija, studijske grupe – preddiplomske, diplomske i integrirane razine – za studenta na diplomskom studiju potreban je podatak koje se akad. god. prvi put upisao u prvu godinu preddiplomskog studija- te u koju je godinu studija upisan akad. god. 2021./2022., prijepis ocjena svih položenih ispita na svim godinama studija i stečeni broj ECTS bodova na svim godinama studiranja (za studente upisane na diplomski studij potrebno je dostaviti prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog studija).

Dokumentacija potrebna za jednopredmetne studije moći će se zatražiti u tajništvima Odjela, a za dvopredmetne studije u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Studentska referada) do 25. srpnja 2022. godine.

Dokumentacija (osim „Obrasca A“, koji se kreira putem mrežne forme):

Zamolba-brucoši / Zamolba-više godine / Obrazac „B“ / Obrazac „B-1“ / Obrazac „B-2“ / Obrazac „B-3“ / Obrazac „B-4“ (obrasce „B-1“, „B-2“, „B-3“, „B-4“ treba izabrati prema vrsti studija i godini studija) / Izjava o članovima obitelji koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB) / Obrazac privole za obradu osobnih podataka / PJ Ministarstva hrvatskih branitelja / Popis dokumentacije koja se dostavlja na Natječaj.