Natječaj o subvencioniranom stanovanju

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljen je Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u Studentskom domu Sveučilišta u Zadru, Put Stanova 1 A, Zadar u akademskoj godini 2021./2022.
VAŽNO!
Molimo pažljivo pročitajte i proučite ponuđenu dokumentaciju.
Prijava putem mrežne forme je obvezna na POVEZNICI.
U prijavi putem poveznice student je dužan popuniti sve podatke u „Obrascu A“ (i u Izjavi koja je dio „Obrasca A“), ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti s ostalom dokumentacijom.
Pribavljanje potrebnih dokumenata moći će se obavljati putem e-mail-a* ili osobnim preuzimanjem u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Studentska referada, za dvopredmetne studije) i tajništvima Odjela (za jednopredmetne studije) od 16. ožujka do 30. ožujka  2022. u uredovno vrijeme.
* Ako se dokumentacija pribavlja putem e-maila, student će poslati, sa svojim imenom i prezimenom, OIB-om te podacima koji su mu poznati, jedan od obrazaca “B” Uredu za preddiplomske i diplomske studija (Studentskoj referadi) ili odjelnom tajništvu sa zamolbom da se obrazac popuni, provjeri, te ovjeren s točnim podacima proslijedi e-mailom studentu.
Dokumenti koji se pribavljaju u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Studentska referada) i tajništvima Odjela su:
a) B obrasci (popunjavanje određenog B obrasca ovisi o vrsti studija i godini studija pojedinog studenta, popunjava se samo jedan obrazac),  
b) Potvrda o studiranju s prijepisom ocjena.

Potvrda o studiranju s prijepisom ocjena (jedna potvrda sadrži tražene podatke o studiranju i prijepis ocjena) treba sadržavati sljedeće podatke: koje se akad. god. student prvi put upisao u prvu godinu određene razine studija – bez obzira na vrstu studija, studijske grupe – (preddiplomske i diplomske razine – za studenta na diplomskom studiju potreban je podatak koje se akad. god. prvi put upisao u prvu godinu preddiplomskog studija)- te u koju je godinu studija upisan akad. god. 2020./2021., prijepis ocjena svih položenih ispita na svim godinama studija i stečeni broj ECTS bodova na svim godinama studiranja (za studente upisane na diplomski studij potrebno je dostaviti prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog studija).
Traženi podaci se odnose na akad. godinu 2020./2021. ostvareni do 30. rujna 2021. godine.

Dokumentacija (osim „Obrasca A“, koji se kreira putem mrežne forme):
Zamolba-brucoši / Zamolba-više godine / Obrazac „B“ / Obrazac „B-1“ / Obrazac „B-2“ / Obrazac „B-3“ / Obrazac „B-4“ (obrasce „B-1“, „B-2“, „B-3“, „B-4“ treba izabrati prema vrsti studija i godini studija) / Izjava o članovima obitelji koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB) / Obrazac privole za obradu osobnih podataka / PJ Ministarstva hrvatskih branitelja / Popis dokumentacije koja se dostavlja na Natječaj.