Monografija Silbenske kulturološke teme I autora Teodore i Ivice Vigato u suizdanju Ogranaka Matice hrvatske u Zadru i Sveučilišta u Zadru

Monografija Silbenske kulturološke teme I autora Teodore i Ivice Vigato u suizdanju Ogranaka Matice hrvatske u Zadru i Sveučilišta u Zadru

Monografija je podijeljena u dva dijela. U prvom se dijelu knjige raspravlja o različitim folklorističkim temama, dok je drugi dio posvećen jezičnim sadržajima.

U prvom dijelu se govori o dramskom amaterizmu na otoku Silbi u razdoblju između dva rata. Nadalje, u monografiji se govori o neobičnim i rijetkim zdravicama koje se na Silbi zovu brindiži. Potom je opisano jedno konkretno vjenčanje na Silbi iz 1930.koje se promatra u kontekstu običaja vjenčanja šireg područja Dalmacije.

Jezične teme koje se nalaze u drugom dijelu monografije dijelom su rezultat istraživanja metodom intervjua s izvornim govornicima, dijelom metodom upitnika, a ostali jezikoslovni prinosi proizašli su iz proučavanja pisanih tekstova. Proučavajući frazeme koji se upotrebljavaju na otoku Silbi iščitavaju se društveno-povijesne okolnosti u kojima je silbenski mjesni govor nastao: pomorstvo, materijalno i duhovno bogatstvo i vinogradarstvo.

Na kraju monografije nalazi se rječnik koji se sastoji od svih leksikoloških prinosa koje je jedan od autora obradio u nekim svojim do sada objavljenim radovima i monografijama.

Znanstvenim raspravama autori pridonose pozitivnom vrednovanju lokalne baštinske kulture i potiču na njezino daljnje čuvanje i njegovanje. Monografija sadrži niz relevantnih podataka koji mogu poslužiti za daljnja istraživanja kulturnoga nasljeđa hrvatskih otoka i priobalja.

Knjigu možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 25€