Monografija "Kršćanska i politička misao Georgesa Bernanosa" Frana Vrančića u izdanju Sveučilišta u Zadru

Objavljena je monografija Kršćanska i politička misao Georgesa Bernanosa autora Frana Vrančića u izdanju Sveučilišta u Zadru. 

Znanstvena monografija Kršćanska i politička misao Georgesa Bernanosa Frane Vrančića tematizira pomalo zaboravljenog francuskog kršćanskog egzistencijalista čiji je opus tek odnedavno postao predmetom povećanog interesa na frankofonskoj intelektualnoj sceni. Poznati i vrlo utjecajni francuski filozof Jean Birnbaum uvrstio je autora Velikih groblja pod mjesečinom u svoju recentnu zbirku eseja Hrabrost je u nijansi objavljenu u Parizu 2021. upravo zbog Bernanosove sposobnosti prihvaćanja drugog i drugačijeg unatoč ponekad popriličnim svjetonazorskim razlikama. Stoga prof. dr. sc. Nenad Ivić i potcrtava kako se ova originalna autorska studij « upisuje u revival tog interesa na relevantan način : istraživanjem biografije autora i njegovih esejističkih tekstova u svrhu pronicanja upravo te hrabrosti nijansiranja karakteristične za Bernanosovu misao ». Predstavljajući « relevantan doprinos proučavanju ponešto zanemarenog dijela opusa Georgesa Bernanosa, kako na francuskoj, tako i na globalnoj književnokritičkoj sceni » Vrančićeva studija na vrlo temeljit način daje i važan doprinos promišljanju suvremenog svijeta kroz prizmu katoličkog intelektualca i književnika, a njen društveni interes prema profesoru Nenadu Iviću « leži u kvalitetno izvedenom spoju vjerske i književnokritičke misli, što predstavlja izuzetak u našoj uobičajenoj književnoj praksi ». Vrančićevo djelo, naglašava između ostalog prvi recenzent monografije, tako popunjava određenu prazninu u pokrivenosti cjelokupnog polja francuske književnosti, budući da je u Hrvatskoj proučavanje francuskih katoličkih mislilaca zapostavljeno u odnosu na kanon suvremene francuske književnosti. S Ivićevim mišljenjem slaže se i drugi recenzent knjige izv. prof. dr. sc. Edi Miloš koji zaključuje kako ova monografija predstavlja istinski znanstveni doprinos « jer daje originalno tumačenje Bernanosova djela i misli », « čemu najviše pridonose autorove točke gledišta koje su različitije i nadasve objektivnije od velike većine francuskih kritičara ». Prema riječima recenzenata djelo je prvenstveno namijenjeno istraživačima suvremene književnosti koje zanimaju posebnosti francuske katoličke literature i francuske političke misli s kraja XIX. i prve polovice XX. st. (romanisti, komparatisti), ali i « općoj humanističkoj i društvenoj populaciji, kao obavijest i dragocjen izvor za komparativna proučavanja geneze i oblika političkih stavova te stavova o tome koja je uloga književnosti i pisca intelektualca u društvenom životu. Konačno, knjiga je namijenjena obrazovnoj publici i studentima humanistike i društvenih znanosti, kao udžbenik (studenti francuskog jezika i komparativne književnosti) i kao obavjesno djelo iz kojeg je moguće crpiti pouzdane podatke o društvenom i intelektualnom životu Francuske prve polovice XX. stoljeća » (Ivić).

Knjigu možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 20 €.