Monografija "Aristenetova Erotska pisma"

Monografija "Aristenetova Erotska pisma"

Epistolarna zbirka naslova Erotska pisma uobičajeno se pripisuje kasnoantičkom/bizantskom autoru Aristenetu, a sastoji se od 50 fikcionalnih pisama. I autor i zbirka su hrvatskoj javnosti uglavnom posve nepoznati; grčka fikcionalna epistolografija općenito je slabije istražena i relativno nepopularna književna podvrsta, a na hrvatski jezik dosad je bilo prevedeno svega nekoliko Aristenetovih pisama.

Monografija naslova Aristenetova Erotska pisma donosi sveobuhvatan pregled svih raspoloživih znanstveno relevantnih podataka o podvrsti, Aristenetu i njegovoj zbirci. Formalne, sadržajne, jezične i stilske osobitosti zbirke smještene su u širi književnopovijesni kontekst. Definiran je autorov odnos prema književnim prethodnicima, detaljno su prezentirane njegove varijacije (npr. u narativnoj tehnici, oponašanju epistolarne forme, izboru spola i imenovanju korespondenata, razinama eksplicitnosti i erotike te intertekstualnim metodama), a upozorava se i na autorove brojne inovacije i narativne osobitosti zbirke koje su postale vidljive usporedbom s drugim zbirkama podvrste.

Prvi dio monografije sadrži znanstveni osvrt na grčku fikcionalnu epistolografiju, rukopis i osobitosti Aristenetove zbirke, a drugi prijevod pisama koji je popraćen relevantnim komentarima nužnima za razumijevanje teksta.

Knjiga se može kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadeli po cijeni od 20 €.