Međunarodni znanstveni skup „Urban vs. Rural: Space, Evolution, and Transformation“

Međunarodni znanstveni skup „Urban vs. Rural: Space, Evolution, and Transformation“

Od 7. do 9. lipnja 2024. godine Odjel za povijest organizira međunarodni znanstveni skup Međunarodnog istraživačkog centra jadranske povijesti i arheologije - CISA pod naslovom „Urban vs. Rural: Space, Evolution, and Transformation“.

Tema vodilja skupa je odnos urbanog i ruralnog, točnije, odnos onoga u gradu i izvan njega tijekom zadnjeg tisućljeća prije Krista i prvog tisućljeća po Kristu, a svojom  kompleksnošću obuhvaća široki spektar istraživačkih tema, kao npr. urbani razvoj, ruralnu naseljenost, odnos između urbanih i ruralnih okoliša, nekropole i ukope, arhitekturu i umjetnost, ceste i komunikacije, gospodarske aktivnosti u urbanim i/ili ruralnim (vangradskim) područjima, demografska istraživanja i slično. Na njemu sudjeluju istaknuti znanstvenici iz Hrvatske, Francuske, Italije, Slovenije, Crne Gore i Albanije.

Skup će se održati u prostorima Sveučilišta u Zadru, i to u zgradi SEP-a (Šime Vitasovića 1) te Velike dvorane Odjela za povijest (Ruđera Boškovića 5).

Program skupa