Međunarodna znanstvena konferencija "Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models"

Međunarodna znanstvena konferencija "Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models"

Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku Sveučilišta u Zadru poziva Vas na međunarodnu znanstvenu konferenciju Linguistic geography in Croatia and beyond - experiences, challenges, models koja će se održati u Svečanoj dvorani (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2) od 25. do 27. travnja 2024.

Konferencija se organizira u sklopu završnih aktivnosti projekta LinGeH (Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju) koji financira HRZZ pri Sveučilištu u Zadru.

Plakat