Međunarodna BALADRIA ljetna škola iz digitalne humanistike

Međunarodna BALADRIA ljetna škola iz digitalne humanistike

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru suorganizator je međunarodne BALADRIA ljetne škole iz digitalne humanistike 2024 (BALADRIA Summer School on Digital Humanities 2024) https://conference.unizd.hr/baladria2024/  koja se u zgradi SEP-a održava od 17. do 21. lipnja 2024.

Suorganizatori ljetne škole su: Linneaus University, iInstitute; Uppsala University, DARIAH-EU; DARIAH-HR.

U sklopu ljetne škole obrađivat će se teme vezane uz analizu teksta, GIS, analizu slike, automatsko prepoznavanje teksta i slike, programiranje i uopće teme vezane uz istraživačke metode i digitalne alate koji se upotrebljavaju u digitalnoj humanistici.

Uz predavanja, težište ljetne škole, kao i svake godine, je na interaktivnom grupnom radu na projektima u području digitalne humanistike, usklađenom s interesima polaznika. U interaktivnom, suradničkom okruženju, oštrit ćemo znanja i vještine u području digitalne humanistike, stvarati nove kontakte i planirati buduće aktivnosti.